Fyysisen itsepuolustuksen perusteet (7 h)

Fyysisen itsepuolustuksen perusteet (7 h)


 

Räätälöimme lyhytkoulutuksia yrityksille ja ryhmille. 

 

Fyysisen Itsepuolustuksen Perusteet -kurssi on kattava tieto- ja taitopaketti uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinnasta, sekä niissä toimimisesta oikein ja turvallisesti.


Tekniikat, taktiikat ja toimintamallit vastaavat viranomais- ja turvallisuussektoreilla koulutettavia, mutta joitakin on muokattu juridisesti ja taktisesti paremmin siviili-itsepuolustukseen soveltuviksi.


Kurssi sisältää 2,5-3 h teoriaosuuden, sekä 4-4.5 h käytännön harjoitusosuuden.


Kouluttajina toimivat SNTC:n viranomaishyväksytyt voimankäyttökouluttajat.