Asiantuntijatodistajana  toimiminen eri oikeusasteissa

Asiantuntijatodistajana toimiminen eri oikeusasteissa


Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rikoksesta (vk-liioittelu, pahoinpitely, voimankäytön / hätävarjelun liioittelu, vammantuottamus) epäillyn oikeuksiin kuuluu vedota saamaansa viralliseen ja määräystenmukaiseen koulutukseen (vk -koulutus, jv -koulutus) toimittuaan sen mukaisesti. Epäillyllä ja / vastaajalla on siis oikeus ja mahdollisuus kutsua virallisena kouluttajana toiminut antamaan koulutusta koskeva asiantuntijalausunto missä tahansa prosessin vaiheessa (esitutkinta, oikeuskäsittely).


SNTC:n Asiantuntijatodistajana toimiminen(™) -koulutus onkin tarkoitettu POHA:n hyväksymille voimankäyttö-, ampuma-ase- ja JV -kouluttajille tavoitteena parantaa sekä kouluttajan, että koulutettavien oikeusturvaa.


Koulutuksessa keskitytään todellisiin oikeusprosesseihin, ja erityisesti asiantuntijaroolissa toimimiseen. Case -tilanteita lähestytään oikean ongelmanratkaisun keinoin, eli käytämme sellaisia CASE -tilanteita ja niihin liittyviä materiaaleja, missä omat asiantuntijamme ja kouluttajamme ovat henk.koht. toimineet.