AMPUMARADAN KÄYTTÖEHDOT


AMPUMARADAN KÄYTTÖEHDOT


Voimassa 1.2.2021 alkaen.

1. YLEISTÄ

Seuraavia ehtoja sovelletaan SN-Security Oy:n ampumaradan (myöh. SN Shooting Range, SNSR) tilojen vuokraamisessa käyttäjille. Nämä tilojen vuokraamisen keskeinen osa. Ehdot hyväksytään käyttäjän rekisteröityessä SNSR:n käyttäjäksi. Käyttöehdot löytää myös SNSR:n tiloista paperisena versiona.

2. REKISTERÖITYMINEN SNSR:N KÄYTTÄJÄKSI

2.1.1 Rekisteriin hyväksytään henkilöt, joilla on voimassa oleva ampuma-aselupa,

2.1.2. jotka ovat hyväksyneet SNSR:n Järjestyssäännöt, turvallisuusohjeet sekä tietosuojaselosteen.

2.1.3. joilla ei ole aiempaan varaukseen tai rekisteröitymiseen liittyvää velkaa.

2.2. SNSR:llä on käytössä Varauskalenteri (PNT Booking), jonka toimittajana toimii One4all Oy. Rekisteröityneelle käyttäjälle luodaan järjestelmään oma henkilökohtainen PIN-koodi, jolla pääsee SNSR:n tiloihin varattuina aikoina. PIN-koodi on tarkoitettu käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa luovuttaa tai siirtää kolmannennelle osapuolelle ilman SNSR:n erillistä lupaa.

2.3. Käyttäjän tekemä varaus henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, vaan käyttäjän on oltava itse paikalla. Käyttäjä voi tuoda SNSR:lle maksimissaan 7 ampuma-aseluvan omaavaa henkilöä tai maksimissaan 4 ampuma-aseluvatonta (per aseluvallinen henkilö) henkilöä, kuitenkin niin, että SNSR:n tiloissa ei ole samanaikaisesti yli 8 henkilöä. 

Ampuma-aselaki (1998/1, 88§)

Ampuma-aseen valvottu käyttö

”Joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa.” 

2.4. Varausjärjestelmään kirjautuu tieto ajankohdasta/ajankohdista, jolloin SNSR:n tilat ovat käyttäjän käytössä.

2.5. SNSR:n tilat voivat joskus olla kiinni tai auki rajoitetuin palveluin pyhien, huoltotöiden, tai ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure). Nämä ilmoitetaan rekisteröityneille käyttäjille sähköpostitse tai mahdollisuuksien mukaan tekstiviestitse. SNSR pyrkii kuitenkin korvaamaan mahdollisesti menetetyt ampumaradan varaukset ensisijaisesti myöhempänä ajankohtana, tai toissijaisesti palauttamalla varauksen maksut.

2.6. SNSR:n tiloissa on tallentava kameravalvonta.

3. MAKSUT

3.1. Tilojen käyttäjä maksaa varausmaksut seuraavasti:

  • Pankki- tai luottokortilla, korttitieto tai -tiedot syötetään OP:n Checkout Finland Oy -palveluun PNT®mobile-varauskalenterisovelluksen kautta.
  • Käyttäjä luo itselleen henkilökohtaisen varmistuskoodin, jolla hän varmistaa varauksensa aina uutta varausta tehdessään.
  • Varauksia voi tehdä PNT®mobile-varauskalenterisovelluksen tai selaimen kautta.
  • Järjestelmä tarkistaa katteen ja vahvistaa varauksen vasta, kun maksu on mennyt läpi.
  • Toistuvat varaukset veloitetaan automaattisesti.

4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

4.1. Käyttäjä sitoutuu 

4.1.1. perehtymään SNSR:n järjestyssääntöihin, turvallisuusojeeseen sekä tietosuojaselosteeseen, jotka hyväksytään rekisteröitymisen yhteydessä.

4.1.2. ilmoitettamaan SNSR:lle yhteystietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

4.1.3. Pitämään tarvittavat ampuma-aseluvat mukanaan SNSR:n tiloissa. SNSR:n ratamestarilla on oikeus tehdä satunnaistarkastuksia, sekä pyytää vakiovuorolaista esittämään voimassa-olevat aseluvat.

4.2 SNSR:lle on ilmoitettava välittömästi mikäli ampumaradan käyttäjän PIN-koodi on joutunut sellaisen tahon tietoon, jolle koodi ei kuulu.

4.3. Käyttäjän henkilökohtainen profiili on hänen käytettävissä SNSR:n tarjoamalla PNT®mobile palvelussa. Käyttäjän ei tule päästää muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä käyttämään näitä palveluita esimerkiksi luovuttamalla käyttäjätunnuksensa.

5. HENKILÖTIEDOT, MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

5.1. SNSR käsittelee rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja aina tietosuojaselosteemme ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset.

5.3. Rekisteröitymällä SNSR:n käyttäjäksi hyväksyy sen, että SNSR voi ottaa käyttäjään yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmällä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit, jne.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista ja muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä SNSR:n. Käyttäjä ei voi kieltäytyä vastaanottamasta viestintää, joka koskee käyttöehtojen muutoksia, ampumaradan turvallisuutta koskevaa muutosta tai muita ampumarataan liittyviä tärkeitä tiedotteita.

5.4. SNSR lähettää ampumarataa koskevia tietoja ensisijaisesti käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja toissijaisesti tekstiviestitse/puhelimitse.

6. REKISTERÖINNIN PERUMINEN

6.1. Käyttäjällä on oikeus lopettaa rekisteröinti missä tahansa vaiheessa. Rekisteröinnin lopettaminen pyydetään sähköpostitse. Jo varattujen ajankohtien maksuja ei kuitenkaan rekisteröinnin perumisesta palauteta. Vuorot poistetaan kalenterista, sekä käyttäjän tiedot tuhotaan rekisteristä tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttäjän PIN-Koodi poistetaan käytöstä välittömästi.

6.2. Käyttäjä ei voi perua jo varattuja ja/tai maksettuja ampumaratavuoroja. 

6.3. SNSR pidättää oikeuden siirtää käyttäjän tiedot toiselle yritykselle ja siirtää käyttäjään liittyvät automaattista maksua koskevat tiedot. Tällaisten muutosten tapauksessa SNSR ilmoittaa muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

6.4. SNSR:llä on oikeus lopettaa käyttäjän rekisteröinti ja perua tulevat varaukset välittömästi, jos vakiovuorolainen rikkoo vakiovuorosopimusta olennaisella tavalla. Käyttämättömistä yli 2 viikon päässä olevista varauksista palautetaan maksut käyttäjälle. Olennaisia rikkomuksia ovat muun muassa seuraavat:

6.5. Luvun 4 mukaisten liittyvien velvollisuuksien rikkomukset, jotka eivät ole vähäisiä, mukaan lukien, ettei käyttäjä noudata SNSR:n kirjallista tai suullista varoitusta.

7. HENKILÖVAHINKO, SÄILYTYS JA VASTUU VARKAUSTAPAUKSESSA 

7.1. Käyttäjä käyttää SNSR:n tiloja aina omalla vastuullaan. SNSR ei vastaa mistään vammoista, joita käyttäjä tai hänen vastuullaan tiloissa olevat henkilöt saavat SNSR:llä ollessaan.

7.2. Ampuma-aseiden, luvanvaraisten aseen osien ja ampumatarvikkeiden tai muiden säilytys SNSR:n tiloissa on kiellettyä.

7.3. SNSR ei vastaa käyttäjän SNSR:n tiloihin tuoman henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. 

8. VASTUUNRAJOITUS, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE

8.1. Käyttöehdoissa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

8.2. Käyttäjän ja SNSR:n väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.